Undersøgelser

Jeg tilbyder følgende undersøgelser:

Psykologiske undersøgelser
Differentialdiagnostik
Forældrekompetence
Personlighedsprofil
Lederprofil
Erhvervskompetence

Jeg har mange års erfaringer i gennemførelse af psykologiske undersøgelser og udarbejdelsen af rapporter, der kan danne grundlag for beslutninger om indsatser i forhold til familie med børn, stillingtagen til revalidering, vurdering af erhvervs- beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, stillingtagen til forældremyndighed.

Jeg arbejder med differentialdiagnostik i forhold til særlige og mere gennemgribende personlighedsmæssige udviklingsforstyrrelser (ASF (autisme, Aspegers syndrom)), vidtgående psykiske udviklingsforstyrrelser (metal retardering), OCD, Borderline tilstande, Skizofreniforme tilstande o.lign.), samt med tilrettelæggelse af behandlingsindsatser i forhold hertil.

Der ud over har jeg erfaring i at udarbejde personprofiler i relation til jobsøgning, behov for træning og udvikling i relation til jobudvikling, lederprofiler m.v.