Parents Preference Test

PPT- en billedbaseret test

PPT er en ny billedbaseret psykologisk test, hvor forældrene gennem deres valg selv udpeger deres måde at være forældre på – med deres styrker, udviklingsområder og dilemmaer. Resultaterne af testen opsumeres i en forældrestilsprofil. Forældrestilen, med dens beskrivelse af forældrenes måde at afstemme sig på i forhold til børnenes behov; deres måde at indleve sig i børnene og deres måde at regulere børnene på er med til at forme tilknytningen og samspillet mellem forældre og børn i familien. Hvis man f.eks. er meget aktivt “på” og føelsesstyret i sin regulering af børnene vil man kunne være meget synlig og nærværende i samspillet med børnene, men man skal være opmærksom på, om der bliver plads til, at børnene kan være med og præge samspillet.

Den Norske socialrådgiver og dr. philos. Kari Killén er PPT´s “moder” og har fulgt udviklingen af testen med et stort engagement. Den er udviklet, fordi der ikke før den fandtes nogen videnskabeligt udviklet test, der afdækker forældrestilen. PPT gør det tillige på en måde, der er til at begribe for forældrene og sikrer dermed deres medejerskab til testresultatet.

Psykolog Axel B. Lumholt er PPT-certificeret, det vil sige godkendt til og uddannet til at anvende den nævnte test i undersøgelses- og behandlingssammenhæng.

I behandlingssammenhæng indgår testen som et led i planlægningen af:

 

Family Dynamics

“En metode til forebyggende familiearbejde, der er holistisk, idet den kommer hele vejen rundt om familien og det samfund, børnene skal ud i hver dag.”

Family Dynamics udgør en bestemt måde at arbejde med familiers udvikling på, hvor hele familiens netværk inddrages i vækstprocessen.

Som startgrundlag – “Temperaturtagning” – indgår ud over en PPT-testning interviews, familieobservationer og eventuel anden relevant testning og undersøgelse.

Der etableres bæredygtig kontakt med familien og mellem familien og dens netværk, hvor der skabes en fælles forståelse for, hvad der er familiens problematik og udviklingsprojekt.

Det konkretiseres, hvad den enkelte i netværket kan støtte med og hvordan.

Det synliggøres, hvordan familien selv arbejder, og hvad der kommer ud af det.

Psykologisk Klinik Sorø Aps er – repræsenteret ved psykolog Axel B. Lumholt – med i et netværk af psykologer, der arbejder med udvikling og gensidig supervision i brugen- og omsætningen af PPT i konkret udviklingsarbejde i relation til dysfunktionelle familier.

 

PPTpic_medium