Terapi

•Individuel Terapi

•Parterapi

•Legeterapi

•Familieterapi

•Kriseterapi

•Gruppeterapi

Jeg har mange års erfaring i at arbejde med en bred vifte af terapeutiske problemfelter. Det drejer sig om:

•Sorg & krise hos børn, unge og voksne
•Samspilsproblemer
•Incest og andre former for overgrebsproblematikker
•Personlig udvikling
•Eksistentielle kriseproblematikker
•Fremmede kulturer
•Chock- Traume
•PTSD
•Stresshåndtering
•Depression
•Angst

Jeg arbejder ud fra en holistisk tilgang til det enkelte menneske, og jeg har ikke hvad angår terapeutisk skole nogen fast “religion”. Jeg arbejder med udgangspunkt i  egen skoling indenfor forskellige terapeutiske retninger – fra Kempler Instituttets Uddannelse, fra det Systemiske teoriområde, fra den cognitive terapi`s område, mere traditionelle analytiske aspekter og med inddragelse af kropsterapeutiske elementer i et vist omfang.

Jeg inddrager endvidere efter behov drømmetydning, fantasirejser o.lign. i det terapeutiske arbejde. Jeg arbejder med mentalisering, mindfulness, story telling og lignende narrative metoder.

Det konkrete valg af metodiske tiltag beror på en vurdering af den enkeltes behov, ressourcer og konkrete problemstilling.