Forskning

                                                             Best Practice.

Jeg har været involveret i et projekt omhandlende udvikling af arbejdet med børn/unge med diagnosen Aspergers syndrom eller autisme.

Projektet tog udgangspunkt i, at det drejer sig om en udviklingsforstyrrelse, hvorfor der arbejdedes med basis i udviklingspsykologiske teorier og viden. En grundpille er her den nye viden, der stilles til rådighed via Daniel Sterns forskning på området.

Der ud over forsøgtes arbejdet ud fra et holistisk grundsyn, der indebærer, at der arbejdes med udvikling på alle områder- det cognitive, det sociale, det emotionelle, det kropslige, det motoriske. Arbejdet med disse områder søges integreret i en helhed i såvel den skolefaglige, den pædagogiske som den behandlingsmæssige praksis i øvrigt.

Projektet omhandlede metodeudvikling og dokumentation af effekten heraf.

Projektet blev etableret i samarbejde med Teori og Metodecentret i Hillerød ved Bo Ertmann, og det blev i den første opbyggende fase økonomisk støttet af Mentalhygiejnisk Selskab.

Projektet forløb i praksis ved Vestsjællands Amtskommunes specialklasser for børn med ASF ved Søndre skole i Holbæk. Klasserne her omfatter ca. 30 elever i den skolepligtige alder. Klasserne er integreret i den almindelige folkeskole, hvilket udgør en af de bærende ideer for projekt.

Den pågældende skoleafdeling er ny flyttet ud med tilknytning til Tølløse Centralskole, hvor en afdeling med nu ca. 60 børn arbejder ud fra de gennem processen udviklede principper.

Udviklingsarbejdet fortsætter kontinuerligt med det mål hele tiden at integrere ny viden, nye erfaringer for derved at kunne fastholde Best Practice og den størst opnåelige grad af inklusion af de involverede børn og integration i den almindelige skole.