Psykoterapi i gruppe

Hvad er gruppeterapi ?

Gruppeterapi er en psykoterapeutisk metode, der giver mulighed for at arbejde med sig selv og sit forhold til andre mennesker i en gruppe. Målet for en gruppeterapeutisk behandling er, at hver deltager, opnår en øget forståelse af sig selv, af gruppen og af sit forhold til gruppen. Denne forståelse kan bruges udenfor den terapeutiske situation. Gruppen skal således fungere som et sted, hvor nye former for samspil kan undersøges og afprøves.

Hvilke problemer er velegnet til gruppeterapi ?

Gruppeterapi er velegnet til forskellige psykiske symptomer som for eksempel angst, depression, utilstrækkelighedsfølelse, lavt selvværd, kontaktvanskeligheder og tendens til isolation. Mere specifikke symptomer kunne være spiseforstyrrelser, vanskeligheder med at styre temperamentet m.m. Mange psykiske vanskeligheder opleves i sociale relationer og ofte vil problemerne omfatte problemer med andre mennesker. Derfor vil gruppeterapi ofte være et meget relevant valg af psykoterapeutisk behandling.

Hvordan foregår gruppeterapi ?

Deltagerantallet i vor gruppe er 6-8 deltagere og 2 terapeuter.
Ordet er frit, det vil sige, at der ikke er fastlagte regler for, hvad gruppen skal beskæftige sig med. Indholdet bliver bestemt af, hvad hver enkelt bringer med sig til gruppen, og hvorledes gruppen reagere på det, der bringes ind i den. Det kan handle om oplevelser, man har haft undenfor gruppen og om oplevelser, man har i gruppen.
Terapeuterne er opmærksomme både på den enkelte og på gruppen og vil følge de psykologiske temaer, der tages op eller selv bringe relevante temaer på bane, når det skønnes hensigtsmæssigt. Den enkeltes og gruppens psykologiske udviklingsproces støttes videre med terapeuternes forståelse og tolkning af temaer.
Gruppen mødes en gang ugentligt i 1 1/2 time.

Rammer og forudsætninger for gruppedeltagelse

For at skabe bedst mulige betingelser for gruppens arbejde, er der følgende rammer og forudsætninger.

Først og fremmest motivation for at arbejde med sig selv ved at dele og undersøge tanker og følelser med gruppen og lytte til andre gruppemedlemmer.
Gruppedeltagerne må helst ikke have dybere kendskab til hinanden inden gruppestart.
Alle gruppedeltagere og terapeuter har tavshedspligt, hvilket omfatter at hverken deltagere eller terapeuter må omtale medlemmernes identitet eller samtalernes indhold og forløb overfor personer udenfor gruppen.
Man skal prioritere deltagelse i sessionerne højt.
Hvis man enkelte gange skulle være forhindret i at komme, må man melde afbud så tidligt som muligt i gruppen eller til terapeuterne.

Hvor lang tid strækker forløbet sig over og hvad koster det ?

Gruppen er en tidsbestemt gruppe, der afsluttes efter 20 gange, altså 30 timer. Prisen vil afhænge af antallet af deltagere.