Privatlivs-politik

I henhold til EU´s regler om håndtering af persondata (GPDR) overholder jeg i min virksomhed de bestemmelser, der skal sikre dig, at jeg håndterer alle dine personlige data forsvarligt og efter gældende love.

Håndtering henviser til, hvordan jeg modtager; opbevarer og beskytter dine personlige data.

Alle henvendelser behandles fortroligt, psykologer er underlagt tavshedspligt og kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om dig, medmindre du har givet dit samtykke hertil. I udgangspunktet er alle de oplysninger, jeg modtager om dig personligt – givet af dig personligt og dermed frivilligt.

Hvilke oplysninger modtager jeg:

Jeg modtager de personlige oplysninger, som du selv giver mig eller fra din læge, hvis han eller hun har ydet dig en henvisning med mulighed at få tilskud fra den offentlige sygesikring. Jeg kan også modtage oplysninger om dig, via din sundhedsforsikring eller andre, som skal betale for din behandling. Ingen af disse oplysninger gives til mig, uden du selv har ytret et direkte samtykke.

Hvordan opbevarer jeg oplysninger om dig:

I forbindelse med din behandling her noterer jeg både helbredsmæssige og psykologiske temaer i dit aktuelle liv, idet jeg via Sundhedsloven har pligt til at føre ordnede optegnelser. ( Jf. Autorisationslovens kap. 6 og Journalbekendtgørelsen Bek. nr. 1090 af 28.juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners journaler)

Mine notater føres i en elektronisk journal på et on line kliniksystem, med hvem jeg har indgået regelret databehandleraftale. Journalen er mit arbejdsredskab og kun du og jeg har adgang hertil. Du kan til enhver tid få et udskrift eller på klinikken – efter aftale – få adgang til at se din journal.

Hvordan beskytter jeg oplysningerne om dig:

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Oplysninger om dig personligt og/eller administrativt i forhold til at kunne foretage afregninger noteres med hjemmel i databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Videregivelse af personoplysninger om dig vil kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.