Ledelsesudvikling Danmark

Kreativ vækst potentiale for ledere

“Kreativ vækst potentiale for ledere” tager udgangspunkt i den årtusinde gamle tradition i det personlige “våbenskjold”, som signalerer viden, styrke og værdier.

kurserdk1_large

 

 

 

 

Vi kombinerer den positive energi man opnår i naturen/på golfturen eller andet med en ny metode i ledelsesudvikling der gør det mere legitimt for lederen at udforske egne potentialer og udviklingsmuligheder gennem kreativ vækst, hvilket er nødvendige ressourcer at besidde i moderne ledelse.

kurserdk2_large

 

 

 

Vi tænker kreativt,

-en leder skal altid være villig til at prøve noget nyt.

kurserdk3_large

 

 

 

 

Tid og rum for erfarings udveksling

Kurset er en utraditionel udfordring i personlig ledelsesudvikling, hvor fokus er lagt på et visionelt lederperspektiv, hvilket betyder at udvikling og mestring af individuelle leder kompetencer sker gennem en visuel og visionær holdning og adfærd udfra “Your leader-ship makes the difference”.

Det konkrete udbytte af kurset:

fokus på muligheden af, at “du flytter noget
feedback og sparring, der styrker sig som coac
viden om, hvordan du kontinuerligt skaber rammerne for en kreativ proce
stressforebyggelse starter med viden om dit personlige “våbenskjold”

Pris:

Afhængig af det konkrete arrangement