Børn, unge og voksne med Autisme Spektrums Forstyrrelser

Jeg har siden 1982 været beskæftiget med børn, unge og voksne med den særlige personlighedsstruktur, der falder indenfor området autisme spektrums forstyrrelser – ASF.

Dengang hed det godt nok psykotiske eller grænsepsykotiske børn. man talte da også om såkaldte vidensskjulende børn.  Dette skønt autisme begrebet opstod allerede i 1940`erne, hvor både infantil autisme og Aspergers syndrom  blev beskrevet af henholdsvis Leo Kanner og Hans Asperger. 

Jeg sad som fast psykologisk ekspert i Vestsjællands Amts vejledningsgruppe på området. Her arbejdede jeg tæt sammen med børnepsykiater, pædagogiske konsulenter, læger og andre psykologer med særlig viden.

Jeg var via mit arbejde i amtskommunen med til at lægge grundstenen til det, der idag udgør Autisme Center Sjælland.

Siden er det blevet et af mine særlige speciale områder. Jeg har i min daglige praksis både, børn, unge og voksne, de har fået diagnosen Aspergers syndrom eller en anden liggende indenfor området ASF.  Jeg har været med til at opbygge undervisningstilbud og superviseret lærer og pædagoger, der arbejder indenfor dette område.

Jeg har arbejdet sammen med en af de førende eksperter på området – Tony Attwood – i hans kliniske praksis i Australien, ligesom jeg har involveret ham i tilrettelæggelsen af den pædagogiske og lærefaglige indsats ved de skoler, som jeg har arbejdet med i Danmark.  

Jeg har i samarbejde med forældre, lærere og pædagoger tilrettelagt og gennemført kurser for forældre til børn med ASF.

Årene igennem er det blevet et af mine særlige hjertebørn at beskæftige mig med mennesker med autisme spektrums forstyrrelser. Jeg har været med i diagnosticering af mange og i tilrettelæggelse af den særlige behandlingsmæssige støtte, som er til gavn for personlig udvikling og vækst hos disse personer. 

Der kommer mennesker fra hele landet i min klinik med netop denne særlige personlighedsmæssige problematik.