Velkommen til Psykologisk Klinik Sorø

 

 

 

 

 

Psykologisk Klinik Sorø  er etableret i 1987. Klinikken er akkrediteret ved IKAS.  

Som autoriseret psykolog er jeg specialistgodkendt børnepsykolog og specialist i psykoterapi med børn, unge og voksne. Jeg er ligeledes godkendt som supervisor på disse områder.

Klinikken lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel, og til de internationale standarder for god almen praksis.

Behandling hos mig tager sit udgangspunkt i en eksistentiel psykoterapeutisk tilgang. Jeg har ikke nogen bestemt mening om, hvor du skal hen i dit liv, men jeg tager gerne med på din udviklings rejse som terapeutisk ledsager.  Det sker, at jeg har ideer, forslag og tanker til konkrete ting, du kan gøre for at lette vejen fremad og videre,  det alt sammen til inspiration.  

Nogen har brug for konkrete værktøjer – her har jeg en bredt funderet værktøjskasse at trække på.   Ud over grunduddannelsen som psykolog har jeg således en bred terapeutisk videreuddannelse omfattende gestaltterapi, terapeutuddannelsen fra Kempler Instituttet, uddannelse i kognitiv terapi samt kurser i forskellige andre terapiretninger herunder kropsterapi, legeterapi, tegneterapi m.fl. Jeg arbejder også med drømme og fantasirejser som del af det terapeutiske arbejde. 

Jeg arbejder såvel procesorienteret som psykodynamisk men altid på et holistisk grundlag – med et helhedsorienteret menneskesyn.  Narrative processer – “story telling” – mentalisering og mindfulness indgår i arbejdet.

Jeg har et tæt samarbejde med andre klinikker og virksomhedskonsulenter i området.

I klinikkens regi er der i årenes løb arbejdet med en lang række forskelligartede problemstillinger og opgavetyper.  Disse finder du mere om ved at søge under overskrifterne Terapi, Undersøgelser, Kurser, Forskning og Klummer.

Hovedmålgrupper har været og er stadig den offentlige sygesikring, kommuner, offentlige institutioner, private virksomheder og privatpersoner.

På erhvervs- og virksomhedsdelen af  aktiviteterne er der etableret et samarbejde med flere andre kompetente virksomhedskonsulent firmaer.

Jeg har lang erfaring med at yde såvel indirekte som direkte supervision til forskellige faggrupper, ligesom jeg har arbejdet med tilrettelæggelse af ledertræningsforløb, mediation og andre former for løsning af samspilsproblemer på arbejdspladser og i virksomheder, udvikling af samarbejdsrelationer, opbygning af korpsånd o. lign. Jeg bliver ind imellem brugt som “idebank” og sparringspartner i virksomheders udviklingsproces.

Jeg har erfaring i arbejdet med Netværksgrupper og etablering af kollegiale supervisionsgrupper.

Du skal være velkommen hos mig i Psykologisk Klinik.