Priser

Jeg modtager personer med og uden henvisning fra egen læge, og dermed både med og uden tilskud.
Priserne varierer derfor en del.
Den mest eksakte pris får du ved at rette henvendelse til mig, så vi sammen kan afgøre, hvilket forløb du har behov for. 

Med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring
Prisen for en samtale med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring reguleres 2 gange om året, henholdsvis den 1.april og den 1.oktober. Priserne er et resultat af overenskomsten mellem regionerne og Dansk Psykolog Forening.

En henvisning giver adgang til i alt 12 samtaler, medmindre du er henvist på baggrund af angst eller depression, hvor forløbet vil kunne forlænges efter behov til 24 samtaler.
Pr. 1.10.2023 blev prisen for første samtale individuelt fastsat til 453,22 kr. i egenbetaling og de efterfølgende 11 samtaler til 377,92 kr. pr. gang.  

Priserne varierer om man er 2 eller flere (par; familier; grupper) i samtalerne, og der er også særlige takster for samtaler med børn under 16 år med ledsagende forældre. 
En samlet oversigt over de til enhver tid gældende takster kan findes på www.dp.dk under takster og honorarer. 
 
Uden tilskud 
Individuelle samtaler koster 1.200,00 kr. (45 – 50 minutter).
Supervision koster 2.100,00 kr. pr. time. 

Afbud – udeblivelser
Hvis jeg får behov for at ændre i vores aftaler, vil du få besked i god tid, og får du behov for at ændre noget, kan du gøre helt frem til dagen før din aftalte tid – inden kl. 9:00 uden økonomiske omkostninger for dig.
Afbud senere end dagen før kl. 9:00 eller udeblivelse fra aftalt konsultation afregnes med fuld egenbetaling/ fuld takst.