Kommuner

Jeg har mange års erfaringer i gennemførelse af psykologiske undersøgelser og udarbejdelsen af rapporter, der kan danne grundlag for beslutninger om indsatser i forhold til familie med børn, stillingtagen til revalidering, vurdering af erhvervs- beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, stillingtagen til forældremyndighed.

Jeg arbejder med differentialdiagnostik i forhold til særlige og mere gennemgribende personlighedsmæssige udviklingsforstyrrelser (ASF (autisme, Aspegers syndrom)), vidtgående psykiske udviklingsforstyrrelser (metal retardering), OCD, Borderline tilstande, Skizofreniforme tilstande o.lign.), samt med tilrettelæggelse af behandlingsindsatser i forhold hertil.