Early Bird Program

Jeg er uddannet af The National Autistic Society (NAS) og certificeret til at gennemføre kurser for forældre til børn med en udviklingsproblematik indenfor det autistiske spektrums område (ASD) ud fra det af NAS særligt sammensatte Early Bird Program.

Early Bird er et program, der henvender sig specifikt til forældre, der har et barn med ASD – autisme eller Aspergers syndrom. Programmet består af et intensivt forløb strækkende sig over en periode på 13 uger, med det formål at udvikle og styrke forældrenes bevidsthed og færdigheder som opdrager af et barn, med de særlige vanskeligheder, som en autistisk spektrums forstyrrelse indebærer. Det drejer sig om et konkret og praktisk funderet kursusforløb, der tager afsæt og udgangspunkt i det enkelte forældrepars særlige behov.

Der undervises i teori og metoder, ligesom disse metoder afprøves og evalueres med hensyn til effekt og anvendelighed.

Man kan læse mere om NAS på www.nas.org.uk/earlybird

Vi tilrettelægger indviduelle forløb for konkrete familier i forhold til det, at være blevet forælder til et barn med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse som Aspergers syndrom, autisme, atypisk autisme eller infantil autisme.

På samme måde arbejder med processer i familier, der har fået et barn med diagnoser som ADHD og Tourettes syndrom.

Disse forløb tilrettelægges individuelt afhængigt af den konkrete families behov og ønsker samt i samarbejde med den kommunale forvaltning og i øvrigt involverede parter – skole, børnehave, SFO o.lign.