Terapi

•Individuel Terapi

•Parterapi

•Legeterapi

•Familieterapi

•Kriseterapi

•Gruppeterapi
Vi har i klinikken specialistgodkendelse i Psykoterapi og Børnepsykologi, og godkendelse til at yde supervision på videreuddannelsesniveau for psykologer.

 

Vi har mange års erfaring i at arbejde med en bred vifte af terapeutiske problemfelter. Det drejer sig om:

•Sorg & krise hos børn, unge og voksne
•Samspilsproblemer
•Incest og andre former for overgrebsproblematikker
•Personlig udvikling
•Eksistentielle kriseproblematikker
•Fremmede kulturer
•Chock- Traume
•PTSD
•Stresshåndtering
•Depression
•Angst
Vi arbejder ud fra en holistisk tilgang til det enkelte menneske, og vi har ikke hvad angår terapeutisk skole nogen fast “religion”. Vi arbejder med udgangspunkt i vores egen skoling indefor forskellige terapeutiske retninger – fra Kempler Instituttets Uddannelse, fra det Systemiske teoriområde, fra den cognitive terapi`s område, mere traditionelle analytiske aspekter og med inddragelse af kropsterapeutiske elementer i et vist omfang.

Vi inddrager endvidere efter behov drømmetydning, fantasirejser o.lign. i det terapeutiske arbejde. Vi arbejder med mentalisering, mindfulness, story telling og lignende narrative metoder.

Det konkrete valg af metodiske tiltag beror på en vurdering af den enkeltes behov, ressourcer og konkrete problemstilling.