Velkommen

Psykologisk Klinik Sorø ApS er etableret i 1987.Klinikkens faste medarbejdere består af psykoterapeut Kirsten Lumholt og psykolog Axel B. Lumholt.

Derudover har vi et tæt samarbejde med andre klinikker og virksomhedskonsulenter i området.

Vi har i klinikkens regi i årenes løb arbejdet med en lang række forskelligartede problemstillinger og opgavetyper. Disse finder du mere om ved at søge under overskrifterne Terapi, Undersøgelser, Kurser, Forskning, Artikler og Netværkspartnere.

Vores hovedmålgrupper har været og er stadig den offentlige sygesikring, kommuner, offentlige institutioner, private virksomheder og privatpersoner.

Vi har endvidere i årenes løb udviklet et tæt samarbejde med andre psykologiske klinikker, virksomhedskonsulenter o.lign.

På erhvervs- og virksomhedsdelen af vore aktiviteter har vi etableret et samarbejde med flere andre kompetente virksomhedskonsulent firmaer. Nogle af disse finder du under Netværkspartnere.

Der arbejder autoriseret psykolog, som er tilknyttet sygesikringen, og som har specialistgodkendelse som børnepsykolog & psykoterapeut samt supervision
på videreuddannelsesniveau.Der ud over arbejder psykoterapeut med en pædagogisk grunduddannelse.
Vi har lang erfaring med at yde såvel indirekte som direkte supervision til forskellige faggrupper, ligesom vi har arbejdet med tilrettelæggelse af ledertræningsforløb, mediation og andre former for løsning af samspilsproblemer på arbejdspladser og i virksomheder, udvikling af samarbejdsrelationer, opbygning af korpsånd o. lign. Vi bliver ind imellem brugt som “idebank” og sparringspartner i virksomheders udviklingsproces.

Vi har erfaring i arbejdet med Netværksgrupper og etablering af kollegiale supervisionsgrupper.

Klinikkens medarbejdere arbejder såvel procesorienteret som psykodynamisk men altid på et holistisk grundlag – med et helhedsorienteret menneskesyn. Vi arbejder med narrative processer – “story telling” – mentalisering og mindfulness .

Klinikkens medarbejdere har ud over grunduddannelsen en bred terapeutisk videreuddannelse omfattende terapeutuddannelsen fra Kempler Instituttet, uddannelse i kognitiv terapi samt kurser i forskellige andre terapiretninger herunder kropsterapi. Vi arbejder endvidere med drømme, fantasirejser o. lign. Klinikkens medarbejdere arbejder under løbende supervision såvel individuelt som i grupper.