Thomas Buch Lumholt

Thomas4

 

 

Psykoterapeut / familieterapeut

 

* * * * *

 

 

 

Jeg er psykoterapeut, familieterapeut og socialrådgiver.

Jeg har arbejdet i mere end 10 år med rådgivning og terapi.

Mine arbejdsområder er terapi (individuelt, par, familie), supervision, depressionsbehandling, sorg og krise, stressbehandling, ledertræning selvværdsproblematikker, personaleudvikling og udvikling af relationskompetence. Jeg tager udgangspunkt i eksistentiel psykologi og med stor inspiration fra udviklingspsykologien, især Daniel Stern.

 

* * * * *

 

1997 – 2000 Uddannet socialrådgiver og været beskæftiget som B&U rådgiver, konsulent og leder indenfor børn og unge området

2002 – 2005 Den 3 årige certificeret psykoterapeut / familieterapeut uddannelse på Kempler Instituttet i Odder

2009 – 2010 Det 4 år for erfarne terapeuter på den certificeret psykoterapeut / familieterapeut uddannelse på Kempler Instituttet i Odder

 

* * * * *

 
Citater af Walter Kempler:

“Du bærer ikke livet i dine hænder: Dit liv bæres i dine ord.”

“Det er ikke det som sker for os som skaber os; det er hvad vi gør med det der sker for os som skaber os”

“Jeg prøver meget ikke at kalde det for forkert som jeg ikke har gjort rigtigt”

“Når intet andet hjælper så forsøg med sandheden”

 

* * * * *

Citat af Irvin D. Yalom:

“Terapeutisk forandring udspringer af et autentisk, engageret forhold, og et sådant forudsætter per definition gensidighed. Drives man af teori og filosofiske overbygninger, mister man alt for nemt den kreative basis for den lægende relation”

* * * * *
Citat af Jesper Juul:

“Vil du være mor/far til dine holdninger eller til dit barn”

 

* * * * *

 

 

Det er tegn på en sund familie når:
“Parterne sætter pris på at være forskellige. Når de ser indbyrdes brydninger som en fordel, og sorg som noget nødvendigt”

“Parterne aldrig presser hinanden til forandring, men ærligt og redeligt søger at inspirere den hos hinanden”

“Ingen ønsker at tage imod det, som ikke gives med åben hånd”

“Begge kan bede hinanden om det, de har mest brug for, og værdsætter det den anden har at give”

“Kærlighed hverken er en plan eller en forpligtigelse, men alene er en konsekvens af hvordan vi er overfor for hinanden”

Og når der er børn når:
“Personlige udsagn: “nej, jeg vil ha’, jeg vil ikke ha’, jeg kan li’, jeg kan ikke li’, jeg vil, jeg vil ikke” er fundamentet i al samtale”.

“Hjemmet skabes ud fra, hvem den enkelte virkelig er, og ikke ud fra et ideal om, hvordan et hjem og en familie burde være”

“Forældre ved, at et barns inderste instinkter og største ubevidste trang er at samarbejde, at tilfredsstille og at reagere, på den måde som de selv bliver behandlet”.