Ledelsesudvikling udland

Kravene til ledereer store i dag. Det forventes, at vi som ledere skal kunne både det ene og det andet – og helst lidt til.

Vi tilrettelægger kurser ud fra den enkelte leders/virksomheds ønsker og behov.

Vi tænker kreativt,

– en leder skal altid være villig til at prøve noget nyt.

Kurserne indebærer originale nye ider og kreative måder at arbejde med personlig lederudvikling. På kurserne skaber vi et kreativt og positivt miljø med workshops og paneldebat omkring:

ledelseslæring, refleksion, tovlige tanker, storytelling, kompetencer, livets vej, styrkesider, startspærre, visioner, ressourcer, symbolik, kreativitet, selvindsigt, drømme, fordybelse, visualisering, værdier, lederrolle, det vindende miljø mv.

 

Det konkrete udbytte af kurset:

øget viden om din effektive gennemslagskraft
fokus på muligheden af, at “du flytter noget”
feedback og sparring, der styrker dig som coach
viden om, hvordan du kontinuerligt skaber rammerne for en kreativ proces
stressforebyggelse starter med viden om dit personlige “våbenskjold”
På og udenfor kursus modulerne vil der blive rig lejlighed for at udbygge det personlige netværk.
Pris:

Afhængigt af det konkrete forløb.